It's me ;-)

Lấy bảng dự báo thời tiết

Dễ lắm 😀 Ngày xửa ngày xưa thì dùng đoạn Javascript của bên Vnexpress.net. Nhưng giờ ít ai dùng cái đó nữa vì nó quá đơn giản. Thế nên sẽ lấy ở các nguồn khác thôi. Chung quy lại, là nên lấy của thằng Trung tâm khí tượng thủy văn Việt Nam (http://www.nchmf.gov.vn) là chuẩn nhất (chuyện, của Việt Nam mà :p)

/**
 * Get weather table
 * @author Do Nam Khanh
 * @return string
 */
function _weather() {
  $content = file_get_contents('http://www.nchmf.gov.vn/website/vi-VN/43/Default.aspx');

  $strBegin = '<!-- Begin Display content -->';
  $strEnd = '<TD class="thoitiet_rightbox_ver"></TD>';

  $pos1 = strpos($content, $strBegin);

  if(false === $pos1) {
    return '';
  }

  $pos2 = strpos($content, $strEnd);
  $content = substr($content, $pos1, ($pos2-$pos1));
  
  return strip_tags($content, '<table><tr><td><img>');
}

Demo: http://halongtours.vn/demo

6 thoughts on “Lấy bảng dự báo thời tiết

 1. mình đã từng lấy của nó, nhưng không tốt cho lắm.
  nchmf.gov.vn thì lúc chạy, lúc không chạy.
  các icon thì ban ngày + tối như nhau, không có thay đổi gì hết

Leave a Reply

Your email address will not be published.