Tích góp kinh nghiệm - Nhặt nhạnh kỹ năng

by Đỗ Nam Khánh

Khanh is a full stack web developer with over 15 years of experience developing for the web. You can reach him on Twitter, like him on Facebook and connect with him on LinkedIn.

RSS ☕ Buy me a coffee
19 Dec 2023
React Seat Map Picker
09 Mar 2022
Tôi bị Covid
17 Dec 2021
Tôi là F1
18 Mar 2021
Niềm vui nho nhỏ
04 Dec 2020
Chơi cờ vua
23 Sep 2020
Cobra Kai
24 Aug 2020
One hundred pushups
26 Nov 2019
Samsung Galaxy Fit E
15 Nov 2019
Tôi đi chạy bộ
09 Sep 2019
Youtube player frame
06 Jul 2019
Safari CORS
05 Jan 2019
Bug lạ
14 Feb 2016
Wishlist 2016
15 Mar 2013
MySql on a RAM disk
29 Nov 2012
Untidy Google Map
18 Sep 2011
Crying in the rain
06 Jun 2011
Ba tháng
31 Jul 2010
Chém gió
01 Feb 2010
Overtime
19 Sep 2009
UnitTest???
13 Jul 2009
Library vs Framework
03 Jul 2009
Stupid IE???
13 Apr 2009
PHP Fatal error
17 Mar 2009
is_dir vs file_exists