It's me ;-)

Sắp xếp quỹ thời gian

Dạo này tôi khá là bận rộn. Dự án ở cty thì chưa căng nhưng dự án riêng thì khá căng. Do làm fulltime nên chỉ có thể tranh thủ được buổi tối & ngày CN. Thật sự là với quỹ thời gian như vậy, khó mà đảm bảo được (tiến độ, sức khỏe…) cho nên tôi cũng chỉ dám nhận những dự án nhỏ xíu, rồi “ốp” con tagCMS vào chứ không đủ can đảm nhận cái to (mặc dù có thể làm được).

Vậy làm thế nào để có thể bố trí, tổ chức được quỹ thời gian của mình? Tôi chẳng tham công tiếc việc gì cho cam. Gì chứ riêng có người yêu bên cạnh thì code vứt sang 1 bên, deadline 1 bên nhá hehe…

Tạm thời là giờ cứ phải lên lịch sẵn những công việc cần phải làm & hoàn thành. Mặt khác phải nhanh chóng nâng cấp cái tagCMS cho nó uyển chuyển hơn nữa thì sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Nhưng để ra được phiên bản tagCMS ưng ý thì sẽ phải trả giá bằng kinh nghiệm, bằng các dự án web khác.

Cố gắng, cố gắng, cố gắng en nờ (n) lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *