It's me ;-)

Joomla 1.5.x remote admin password change

1 bug củ có thể nói là làm “bẽ mặt” Joomla team. Không thể ngờ Joomla lại có thể dính 1 lỗi chuối đến như vậy 😮

Thử với 1 site sử dụng Joomla version 1.5.2, mất 3 thao tác để vào được khu vực dành cho administrator :-T

Việc tiếp theo là thông báo bug cho ông anh admin với lời nhắn nhủ sau này em chụp ảnh cưới thì anh miễn phí cho em nhé – site kinh doanh áo cưới, ảnh cưới mà. Ông ấy đồng ý cái roẹt, sẽ free với điều kiện chú cưới lần 2 :)) Nham hiểm thế ko biết.

Kinh nghiệm rút ra:
– Khi setup 1 site, sử dụng os, phải bỏ hết các default setting đi.
– Với admin area, nên cho thêm 1 access layer nữa (.htpasswd chẳng hạn).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *