It's me ;-)

Optimize performance

Dự án e-store tôi đang thực hiện đã sang phase II. Do đã tạo một số lượng không nhỏ các shop demo (khoảng 1500 – mặc dù yêu cầu là 5000 cái :() nên chức năng update toàn bộ các shop là chức năng bắt buộc phải có trong phase II này.

Ban đầu cứ nghĩ việc này khó, nhưng đến khi bắt tay vào làm mới thấy chẳng khó tý nào nếu không muốn nói là dễ :p

  1. 1 form để upload file (có validate, cấm các file execute như .sh, .exe…)
  2. File upload lên sẽ được copy vào toàn bộ các shop hiện có.
  3. Nếu file upload lên là dạng zip thì phải cho phép unzip & check như trường hợp 1

Với 3 yêu cầu này, không khó để thực hiện. Tuy vậy tôi vẫn bị vướng 1 chỗ & vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết nào triệt để, đó là vấn đề khi lấy toàn bộ các tên shop (shop code = thư mục) để copy file vào. Nếu trên môi trường Windows, chưa có cách nào khả thi hơn ngoài việc đọc dữ liệu trong DB. Cách này đơn giản nhưng khoảng thời gian để đọc từ DB ra cũng chẳng phải ít 🙁 Còn trên Linux thì có vẻ dễ chịu hơn nếu như safe_mode = off :-” Tôi dùng command để đọc các thư mục shop hiện có, loại trừ đi mấy thư mục hệ thống. Hàm cụ thể như sau:

/**
* get all shop
* @author khanhdn
* @return array
*/
function getAllShop() {
	$shops = array('shop_temp');
	
	if(!isLinuxOS()) {
		$query = db_query("SELECT shop_code FROM {shop_setting} ORDER BY shop_code");
		
		while($rs = db_fetch_array($query)) {
			if(is_dir('../'.$rs['shop_code'])) {
				$shops[] = $rs['shop_code'];
			}
		}
	}
	else {
		$systemFolder = array(
							'system'
							,'sites'
							,'scripts'
							,'profiles'
							,'googlecheckout'
							,'themes'
							,'tmp'
							,'googleerror.log'
							,'googlemessage.log'
							,'index.php'
							,'mysqldumper'
							,'phpinfo.php'
						);
		
		$shopFolder = array();
		exec('cd ../; ls;', $shopFolder);
		
		$shops = array_diff($shopFolder, $systemFolder);
	}
	
	return $shops;
}

Thật ra thì đây chỉ là cách làm đối phó. Nếu hệ thống lớn chắc chắn vẫn không ổn. Chắc là phải làm việc ở mức thấp hơn nữa :-s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *