It's me ;-)

Cài font Windows cho Ubuntu

Dùng 1 trong 2 cách sau:

  1. Chép các fonts windows vào thư mục /usr/share/fonts/truetype
  2. sudo apt-get install msttcorefonts

Khởi động lại hoặc dùng lệnh sudo fc-cache -fv

3 thoughts on “Cài font Windows cho Ubuntu

  1. Em ko paste đc hay tạo thư mục mới đc trong /usr/share/fonts/truetype, nó bảo phải có quyền root, h sao anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published.