It's me ;-)

UnitTest???

  • Khó có thể viết Unit Test để bắt tất cả các lỗi của 1 chương trình.
  • Chỉ kiểm tra được lỗi của những unit nhỏ nhất của chương trình do đó không thể nào lường trước những vấn đề có thể xảy ra khi kết hợp các module với nhau.
  • Chỉ có thể kiểm tra được những lỗi đã biết chứ không thể sử dụng nó để tìm ra các lỗi tiềm ẩn của chương trình.
  • Viết Unit Test ít ra cũng giúp cho việc refactor code sau này dễ dàng hơn.

Sưu tầm + nghĩ linh tinh 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *