It's me ;-)

Đam mê nghề nghiệp

Nếu đặt đam mê nghề nghiệp lên hàng đầu (để trở thành nỗi băn khoăn chính), thì sẽ có một ngày ta trở thành một người có lương cao hơn những bạn đồng nghiệp

Quote lại câu này. Có vẻ như đam mê của mình đang cạn dần chăng 🙂

One thought on “Đam mê nghề nghiệp

  1. Nói vậy, phải chăng nỗi băn khoăn là: đam mê để lương cao hơn đồng nghiệp? Nếu lương ko cao hơn thì ko đam mê? Đam mê là j? Tại sao phải đam mê? Nếu ko đam mê mà tiền vẫn kiếm đc nhiều, chả cần đam mê!!!!!!??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *