It's me ;-)

Một số cách để kiểm tra email hợp lệ hay không

[Bổ sung] Mình có bán source code này tại https://www.codester.com/items/29092/php-email-verification-script?ref=donamkhanh với giá $10, các bạn mua ủng hộ nha ☘️

Sản phẩm nhóm mình đang phát triển cần có chức năng lọc các email fake cho người dùng nên có tìm hiểu qua thấy 1 số cách như sau:

  1. Kiểm tra định dạng của email: sử dụng regular expression hoặc các built-in function để kiểm tra đúng định dạng của email
  2. Kiểm tra domain/MX records: kiểm tra DNS của email, nếu domain không hợp lệ (không có thông tin DNS) hoặc bị thiếu các bản ghi MX thì coi như emai đó cũng không hợp lệ.
  3. Phát hiện tài khoản dựa trên vai trò: Các địa chỉ email tài khoản dựa trên vai trò như postmaster@, info@, sales@, admin@, v.v. sẽ được phát hiện và gắn cờ thích hợp.

    Tham khảo: https://github.com/mixmaxhq/role-based-email-addresses
  4. Phát hiện địa chỉ email dùng 1 lần (DEA – Disposable email address ): Xóa hoặc gắn cờ các địa chỉ email dùng 1 lần này. Phải có service hoặc 1 engine nào đó để liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu của các DEA service này

    Bổ sung: tìm được thằng em này ngon nghẻ phết https://www.validator.pizza/
  5. Phát hiện các bẫy HoneyPot/Spam: Cái này khó quá, bỏ qua =))
  6. Kiểm tra qua SMTP: Đây là cách kết nối trực tiếp với SMTP của từng địa chỉ email, tuy nhiên không thật sự gửi mail vào địa chỉ đó (gửi lệnh HELO, MAIL và RCPT). Tuy nhiên cách này cũng có nhược điểm là có thể bị block bởi SMTP do kết nối quá nhiều hoặc liên tục vào SMTP server, hoặc không biết chính xác cổng nào được sử dụng trên SMTP server để thử kết nối.

Nguồn: https://www.quora.com/What-is-the-best-method-s-for-verifying-an-email-address-during-a-website-sign-up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *