It's me ;-)

Lỗi không bật được Mysql trong Mamp Pro sau khi nâng cấp lên Catalina

Vào một ngày thứ Bảy đẹp trời, mình quyết định update hệ điều hành lên Catalina. Phần vì công việc bớt lu bu hơn, phần vì thấy cái software update nó báo mãi rồi nên thôi click upgrade luôn 🤪

Do upgrade cũng kha khá các lần, từ Mavericks, Yosemite, El Capitan, tới Sierra, High Sierra và Mojave đều chả có vấn đề gì nên cũng chả bao giờ mình backup dữ liệu cả. À, chính xác thì từ lần lên Mojave thì GoTiengViet bị tậm tịt, phải upgrade lên thì mới gõ được. Nhưng nói chung thì cơ bản là chạy nuột.

Thế nên là lần này cũng tự tin bấm Upgrade xong đánh một giấc, ngủ dậy thì đã cài cắm ngon lành 😍

Vì là cuối tuần nên mình cũng chả động vào máy nữa, sau khi upgrade thấy máy chạy được thì mình cũng chả test lại, để sleep rồi thư giãn 2 ngày cuối tuần không có động chạm gì vào máy tính cả 👭

Cho tới hôm nay, thứ Hai, tuần làm việc bắt đầu. Bật Mamp Pro lên thì Mysql service mãi không start được. Xem log file thì thấy ghi:

2019-11-04T10:53:16.6NZ mysqld_safe Logging to '/Applications/MAMP/logs/mysql_error.log'.
2019-11-04T10:53:16.6NZ mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /Library/Application Support/appsolute/MAMP PRO/db/mysql57
2019-11-04T10:53:16.917470Z 0 [Warning] Insecure configuration for --secure-file-priv: Current value does not restrict location of generated files. Consider setting it to a valid, non-empty path.
2019-11-04T10:53:16.919285Z 0 [Note] /Applications/MAMP/Library/bin/mysqld (mysqld 5.7.26) starting as process 3320 ...
2019-11-04T10:53:16.932570Z 0 [Warning] Setting lower_case_table_names=2 because file system for /Library/Application Support/appsolute/MAMP PRO/db/mysql57/ is case insensitive
2019-11-04T10:53:16.932669Z 0 [ERROR] Fatal error: Please read "Security" section of the manual to find out how to run mysqld as root!

2019-11-04T10:53:16.932697Z 0 [ERROR] Aborting

2019-11-04T10:53:16.932751Z 0 [Note] Binlog end
2019-11-04T10:53:16.935298Z 0 [Note] /Applications/MAMP/Library/bin/mysqld: Shutdown complete

2019-11-04T10:53:16.6NZ mysqld_safe mysqld from pid file /Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.pid ended

Thử khởi động lại mấy lần mà vẫn không được 🙁

Thậm chí nhân cơ hội này mình upgrade Mamp lên 5.5 (bản crack) luôn mà vẫn tạch 😱

Hoang cmn mang luôn nhưng vẫn nghĩ là nó vẫn bật được MAMP lên, bật được cả Apache với Nginx, chỉ lỗi mỗi Mysql thôi, có khi do config security gì đó cho thằng Mysql này thôi chứ không phải do Mamp không tương thích thằng Catalina. Lại mò mẫm thêm chút nữa thì tìm được chú bị bệnh giống hệt mình. Chỉ add thêm dòng thần thánh này vào sau [client] với [mysqld] trong file mysql.cnf (mở từ File > Edit Template > MySQL (mysql.cnf) > 5.7.26) là được:

Khởi động lại MAMP PRO! Và may quá, cháu nó đã hoạt động bình thường 😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *