It's me ;-)

App Maker dừng hoạt động

Năm mới còn đang hí hửng định viết mấy bài chia sẻ kinh nghiệm xương máu khi triển khai Google App Maker thì ngay ngày đầu tiên đi làm của năm mới đã nhận được ngay hung tin: App Maker sẽ ngừng hoạt động 😱

CLGT! Một nền tảng “low-code development”, chỉ có trong phiên bản G-suite business với enterprise chứng tỏ cũng phải hàng khủng lắm chứ bộ, thế mà đùng một phát ra thông báo ngừng phát triển luôn – dân tình còn một năm để chuyển đổi 🙁 Thậm chí là từ 15/04/2020 này còn không cho tạo mới các dự án App Maker luôn.

Nguyên văn thông báo như sau:

Hành động khuyến nghị: App Maker ngừng hoạt động

Sản phẩm App Maker sẽ ngừng hoạt động vào ngày 19 tháng 1 năm 2021. Để chuẩn bị, hãy xem lại các ứng dụng hiện có của bạn:

  • Nếu bạn không còn sử dụng ứng dụng, nó sẽ ngừng hoạt động theo lịch trình như trên.
  • Đối với các ứng dụng đang hoạt động, hãy chuyển đổi sang các sản phẩm khác. Ứng dụng của bạn không thể được chuyển đổi trực tiếp sang nền tảng khác, nhưng AppSheet, Apps Script, Google Forms và App Engine cung cấp nhiều tính năng tương tự. Vui lòng tìm hiểu thêm trong các phần sau.

Mốc thời gian

Ngày Điều sẽ xảy ra
27 tháng 1, 2020
  • Các ứng dụng hiện có tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, App Maker không còn được tiếp tục phát triển nữa. Lỗi nghiêm trọng vẫn sẽ được giải quyết.
15 tháng 4, 2020
  • Các nhà phát triển không thể tạo các ứng dụng App Maker mới được nữa.
19 tháng 1, 2021
  • Các ứng dụng App Maker sẽ bị dừng hoạt động.
  • Dữ liệu của ứng dụng được lưu trữ trong Cloud SQL không thay đổi và tiếp tục tuân theo các chính sách được thiết lập bởi tài khoản GCP của bạn.

Các lựa chọn thay thế cho App Maker

Do đặc thù của mã nguồn App Maker, bạn không thể chuyển đổi trực tiếp ứng dụng của mình sang nền tảng khác. Chúng tôi khuyên bạn nên thử các tùy chọn sau:

  • Nếu bạn sử dụng App Maker để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ: Sử dụng AppSheet, một bổ sung mới cho danh mục phát triển ứng dụng của chúng tôi, đó là một công cụ không có mã (no-code) với các khả năng tương tự như App Maker. Dữ liệu của App Maker được lưu trữ trong Cloud SQL và AppSheet hỗ trợ cơ sở dữ liệu Cloud SQL, cho phép bạn xây dựng một ứng dụng trên cơ sở dữ liệu hiện có gắn với ứng dụng App Maker của bạn.
  • Nếu bạn sử dụng App Maker để phát triển ứng dụng: Sử dụng App Engine để xây dựng và triển khai ứng dụng trên nền tảng được quản lý hoàn toàn. Dữ liệu của App Maker được lưu trữ trong Cloud SQL, cho phép bạn xây dựng ứng dụng App Engine trên cơ sở dữ liệu Cloud SQL hiện có được gắn với các ứng dụng App Maker của bạn.
  • Nếu bạn sử dụng App Maker để thu thập dữ liệu: Sử dụng Google Forms, có nhiều tính năng mới không khả dụng khi App Maker ra mắt.

Nguồn: Google

Ngoài lề một chút thì mình cũng đã dùng thử thằng AppSheet – được Google mua lại. Ấn tượng đầu tiên thì nó thua xa thằng App Maker, giao diện thì khó dùng. Nếu như phát triển ứng dụng với AppSheet thì phải theo các use cases của họ, chứ loằng ngoằng hơn thì gần như là không thể implement. Ngay cả mấy việc như custom CSS, sử dụng các thư viện JS nó cũng không hỗ trợ (trong khi với App Maker thì thoải mái, thậm chí phân chia cả client – server script luôn)

Tóm lại là rất chi là buồn với thông tin này, dân tình cũng đang nhốn nháo vì nhiều bác đã triển khai cho business/enterprise bố nó rồi, cả một đống tiền và effort luôn 😰

Con dự án hiện tại của mình chắc phải tư vấn khách hàng chuyển qua App Script hoặc tự viết trên LAMP stack mất thôi 😤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *