It's me ;-)

Đã có “hộ chiếu Vắc-xin”

Cuối cùng thì mình cũng đã được tiêm vắc-xin mũi 2, đúng 73 ngày kể từ khi tiêm mũi 1 😂

Việc được tiêm đủ 2 mũi cũng đồng nghĩa với việc mình đã có chứng nhận xanh, hay còn gọi là hộ chiếu Vắc-xin (tất nhiên là cũng chỉ có vài nước công nhận cái hộ chiếu này của Việt Nam thôi 🤣)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *