It's me ;-)

Cai nghiện mạng xã hội

Thật ra thì mình cũng không đến nỗi nghiện hay sống ảo trên mạng xã hội.

Nhưng mà cứ thử cai không dùng Facebook với Tiktok xem thế nào 🤓

Thường thì mấy cái thử thách này nó phải tầm 30 ngày. Nên tạm thời mình sẽ deactive tài khoản FB, bao giờ dùng quảng cáo FB thì mở lên sau :v Cố gắng sẽ ko vào FB hay up status gì cả keke

Bắt đầu tính từ hôm nay, 19/02/2022 🤨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *